Systém topení na chalupě

Místnost správce (Pokoj č.1) má samostatná kamna na dřevo.
Velká společná ložnice (Pokoj č.2) je vytápěna tělesy ústředního topení přednostně sporákem z velké kuchyně.
Malá kamínka jsou záložní pro případ třeskuté zimy.
Provozovatel topení si je vědom která tělesa topení jsou v chalupě zavřena či otevřena. (pozor!!! odvzdušnit je základ)
Dnes je hlavním topeništěm kuchyňský sporák. (pořizovací cena 70.000,-Kč) Opatrovat jako oko v hlavě.
Pokud je sporák se spalovacím roštem v dolní poloze, tzv. zimní provoz jsou čtyři tělesa v této místnosti roztápěna jako první.
Teprve poté se teplo šíří i do jiných místností, např. v přízemí.
Malé ložnice (č.3 a č.4) jsou rovněž vytápěny tělesy ústředního topení, resp. velkým kotlem ATMOS na tuhá paliva.
Oba systémy kotel Atmos a sporák v kuchyni mohou pracovat současně a toho se využívá především při tuhé zimě, případně při zaplněné chalupě.
Rovněž celé přízemí koupelna, malá kuchyně, chodba a velké kuchyně je opatřeno tělesy topení.
Opakuji tedy, zde je při topení potřeba zvážit, co všechno a v jakém pořadí vytápět.
Tzn., že pokud nejsem v koupelně nepouštím teplo do žebříku, nejsem v malé kuchyni nepouštím teplo do těles pod okny a naopak.
Pokud mám na kotli vysokou teplotu (víc než 70 °C), otevírám dosud zavřená tělesa a pouštím teplo i do opuštěných místností.
POZOR!!! I boiler je možno vytápět z kotle v době kdy je chalupa již roztopená. Otevřením oběhu ve výměníku.
Nikdy by neměl běžet současně ohřev boileru elektro a z kotle. Elektro ohřev vždy vypínat.

TOPENÍ

Od listopadu 2015 je na chalupě nový sporák s ohřevem do topení. 

Investicí ve výši 70 tis. Kč jsme se snažili pomoci k rychlému zatopení a to jak v horních pokojích, tak ve velké kuchyni. 
Podkova ve které dochází k ohřevu topného media má objem 14 litrů. Díky tomu se relativně rychle ohřeje její obsah a sepne (při teplotě vyšší jak 65 °C) čerpadlo za sporákem a začne topit. 
Pokud budete mít zavřená tělesa v horních pokojích pak budete rychleji topit v kuchyni a naopak.
POZOR ČTĚTE NÁVODY A TOPENÍ OBSLUHUJTE VŽDY JEN JEDNOU POVĚŘENOU OSOBOU. 
Ta pak může mít přehled co je kde zapnuté, kdy přiložit a kdy ne. 
Sporák není smetiště aby s každým drobkem, každý účastník otvíral a zavíral dvířka. Nezapomeňte jej opečovávat. Politý a pobryndaný nám dlouho nevydrží. 
Chce to péči. Velký kotel spouštějte jen při velkých mrazech.
POZOR ČTĚTE NÁVODY.