Chalupa – Pokyny k příchodu a odchodu, provoz chalupy

číslo účtu – příspěvek na údržbu: 1524359/0800

ZIMNÍ POBYT V CHALUPĚ (cca listopad až duben)

 1. VSTUP DO CHALUPY

Do chalupy vstupujeme zimním vchodem – dveře vlevo od běžného vstupu, s petlicí, zamykají se jen na kladku/zacvakávací zámek. Pozor na kovovou záklopku z vnitřní strany dveří – udržujte dole, používejte pro zajištění chalupy večer. Pokud odcházíte z chalupy a záklopka zůstane nahoře, zavřením dveří spadne a chalupu zvnitřku zajistí – nedostanete se dovnitř J.

 1. ELEKTŘINA, VYVĚTRÁNÍ

Nahoď hlavní jistič v elektro skříňce v předsíni, vyzkoušej, zda jde proud, zapiš stav elektroměru do pobytového listu, který pro svou akci založíš. Vyvětrej kuchyně i pokoje.

 1. VODA

OFICIÁLNĚ JE VODA Z ROZVODU VODY PITNÁ POUZE PO PŘEVAŘENÍ.

Spusť přítok vody do vodovodního systému chalupy v prostoru za umývárnou (tzv. sauna):

Když přicházíš, slyšíš protékat obchvatovou vodu (původní krkonošská průtočná chalupa) – druhý kohout (kulový s červenou klikou) na vstupu vody do chalupy je otevřený – pokud by voda neprotékala, hrozí zamrznutí vody a chalupa je tedy do jara bez vody. Při příchodu je třeba otevřít třetí kohout po vstupu vody do chalupy, zavřít černomodrý plastový vypouštěcí kohout (vylít případnou vodu z kyblíku pod ním a kyblík vrátit zpět) a zkontrolovat průtočnost všech kohoutů + zavřít kohout na odkalovací nádržce a vylít vodu z kyblíku pod ní, kyblík vrať zpět. Na 1. kohout nesaháš nikdy.

Jakmile teče voda v umyvadlech v umývárně, už se dostává do systému – můžeš zavřít kohoutky u umývadel, zavři kohout (modrý plastový) u výpustě u schodu do umývárny vedle kotle (vylij vodu z kýblu a kýbl vrať zpět) a zavři baterii ve sprše. Pod bojlerem jsou dva červené ventily. Jeden na přívodu vody do bojleru (otevři při používání bojleru) a druhý (s napojením na hadičku pro vypouštění vody z bojleru) zavři. Tímto se začne bojler plnit, což může trvat i déle než 2 hodiny (dle množství vody v přírodě a tlaku vody).

Je-li bojler napuštěný, začne souvisle vytékat voda z baterie (poloha teplá voda – červená) – dříve nesmíš spustit nahřívání bojleru, hrozí spálení (dbej upozornění na spínači „stiskem vypni, tahem zapni“, foto).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: na noc v zimě nebo při odchodu na celodenňák je vhodné nechat vodu pod chalupou trochu protékat, aby nezamrzl systém, protože se voda nečerpá a zamrzne. Toto je nezbytné, pokud teplota klesne na -10 stupňů.

Pokračujeme ve zprovozňování chalupy. Zavři vodu v malé kuchyni, protože touto dobou tam voda už dotekla. Když vytéká voda do dřezu ve velké kuchyni, systém je napuštěn. Znovu zkontroluj, že zde voda souvisle vytéká po spuštění červeného kohoutku – až v tuto chvíli můžeš zapnout průtokový ohřívač (zástrčka do zásuvky s instrukcí, viz foto).

CO KDYŽ VODA DO CHALUPY NETEČE? Pravděpodobně je někde cestou po sjezdovce ve sběrných nádržích zamrzlá, resp. jsou zanesená, příp. zamrzlá, čistící síta. Pokus se o vyčištění, ale nejdříve volej správcům. Když neuspěješ, ber si vodu z korýtka nebo z potoka Krahujčák.

4. TOPENÍ, SUŠENÍ VĚCÍ

Nastal čas zatopit – dobře zvaž velikost skupiny, je-li vás méně, stačí vám malá kuchyň, kterou během 30 minut vytopíte, a bude vám příjemně. ZDE TOPÍME VÝHRADNĚ DŘEVEM.

V kamnech ve velké kuchyni zatopíš klasicky, nesaháš na žádné páky, ani nastavení spínačů (viz foto). Pokud nejde elektřina, nesmíš v těchto kamnech topit, došlo by ke spálení čerpadla. Kamna obsluhuje a kontroluje jeden člověk. Topte střídmě, oblékněte si mikinu navíc a domluvte si brigádu na dřevo. TOPÍME PRIMÁRNĚ DŘEVEM, UHLÍ POUZE PŘI TUHÝCH ZIMÁCH A S ROZUMEM.

Nepokládej oděvy a boty na kamna, abys je usušil – k tomu slouží topení, sušák, případně elektrický sušák na boty (stál 20.000,-, podle toho se k němu chovej, vypínej, když jsou věci usušené, vždy vypínej, když odcházíš z chalupy, instaluj jej tam, kde vzniklé teplo zároveň využiješ pro smysluplný ohřev dané místnosti).

Obejdi radiátory ve velké kuchyni, zkontroluj, že jsou otevřené kohouty (šetrná manipulace, hrozí stržení závitů plastových hlavic – kde hlavice není, někdo už jí strhl a zničil, pak musíš topení regulovat speciálním ovládacím kolečkem – volej správcům).

Zavři topení v chodbě, v malé kuchyni, žebříček ve sprcháči a nahoře v pokojích, ať si nejdříve zavlažíš velkou kuchyň.

Dle počtu lidí ve skupině a pokojů, které sis rezervoval, si můžeš v č. 1 a 2 zatopit v kamnech – pokoje se vytopí velice rychle. Kamna opět obsluhuje jeden člověk. TOPÍME VÝHRADNĚ DŘEVEM.

Až se nahřeje topení dole v kuchyni, můžeš s rozmyslem otevřít topení v pokojích. Kde topíš kamny, zavři topení, resp. přestaň topit v malých kamnech a temperuj jen topením, kde si můžeš sušit věci.

V chodbě před umývárnou je velký kotel, který je napojen na celý systém a při obsazení celé chalupy zajišťuje mimo jiné teplo v pokojích č. 3 a 4. Jeho obsluha vyžaduje znalost provozu a má zvláštní pravidla přímo u kotle. Pokud kotel neznáš, nezatápěj, není to pro slečinky.

5. KONTROLA STAVU V CHALUPĚ

Po tomto základním zprovozněním chalupy vyfoť stav a dodržení pravidel úklidu minulou skupinou (tedy foto velké kuchyně, malé kuchyně, předsíň/chodba – nádoby na odpad, pokoje, umývárna). Pošli fotky Oldovi Bělinovi na 732 355 652, whatsapp, internetový signál chytneš obvykle bez problémů v pokoji č. 4 „Saloon“.

I během zimního pobytu si vyvětrej, abys pustil z chalupy ven vlhko, které přirozeně vzniká při vaření a sušení. Vlhkost sraženou na okenních tabulích otírej.

6. POTRAVINY

K ukládání potravin slouží studený sklad proti malé kuchyni. Jídlo dávej do hrnců s pokličkou či plastových beden, které nejsou obsazeny konkrétní skupinou a označeny. Případně potraviny v taškách zavěšuj. Myší je v chalupě mnoho a v zimě mají velký hlad, prokoušou i nápojové kartony či volně stojící plastové láhve. Volně mohou zůstat pouze skleněné nebo kovové obaly.

Jinam než do skládku či kuchyní jídlo zásadně nepatří. Do pokojů je nenos – láká myši, které žerou matrace apod. Ve skládku udržuj pořádek, neslouží k uložení sklenic, láhví, krabic apod. – odnášej po akci.

Lednice v zimě nepoužívej, zimy je v chalupě dost. Lednice zůstávají OTEVŘENÉ, aby nezplesnivěly.

7. LYŽE, SNÍH, BOBY…

Odházej sníh pro přístup do chalupy a ke korýtku, taktéž odházej sníh z deklu od žumpy. Případné sněhové převisy ze střechy se snaž srazit, ať střecha netrpí. Zkontroluj umístění sněhových zábran u štítu. Průběžně odklízej sníh z prahu u vchodu ke korýtku, resp. od dveří – ať sníh nezamrzne a zbytečně se neničí dveře.

Lyže, sáňky, boby apod. patří výhradně do lyžárny, údržbu lyží prováděj na ponku u WC.

8. UMÝVÁRNY, WC

WC udržuj průběžně v čistotě, během pobytu je alespoň 1x umyj, k čemuž slouží mimo jiné štětky na WC. Vždy je důkladně umyj při opuštění chalupy. Toaletní papír neslouží ke smrkání či utírání vody. Do WC nevhazuj žádný odpad, ani vložky či tampóny – znemožňují pak odčerpání žumpy.

Po vysprchování zavěšuj podložky, aby oschly, vytři vycákanou vodu mopem. Průběžně udržuj v čistotě umývadla. Vždy alespoň 1x za akci je třeba umývárnu umýt za použití teplé vody a čističe koupelen.

Čím více lidí si bude čistit zuby u korýtka a čím více kluků bude čůrat venku z tarasu, tím méně starostí budeš mít s úklidem. A k tomu ta romantika a hvězdy…

9. ODPAD

Třiď odpad do nádob v chodbě. Pytle na odpad jsou u čisticích prostředků vedle schodů do patra. Když zjistíš, že jsou nádoby na odpad špinavé, vymyj je horkou vodou, ať v nich něco neplesnivý.

Odpad odnášej průběžně. Za žádných okolností nesmí odpad zůstat v chalupě po tvém odjezdu (myši, plíseň, zápach chcíplých myší v odpadkových bednách…). Co sis přinesl, to si odnes – jsi na horách.

Bioodpad patří do stráně pod ohništěm (stejně jako popel…). Drobný spalitelný odpad můžeš případně spálit v kamnech, větší spalitelný odpad spal venku na ohništi – např. kartóny  a krabičky v kamnech nelze pálit za žádných okolností – zanáší komín. Neodhazuj odpadky do uhláků.

10. ODJEZD Z CHALUPY

JAK VYPADÁ UKLIZENÁ CHALUPA PŘI TVÉM ODJEZDU?

 • Při odjezdu počítej s tím, že uklidit chalupu a připravit ji k uzamčení zabereme více lidem minimálně 2 hodiny. Rozděl úklid mezi kamarády a pak je kontroluje a buď důsledný, vše obejdi. Použij čisticí prostředky, hadry smetáky atd. umístěné vpravo od schodů (viz fotka níže).
 • V kamnech ve velké kuchyni se cca 3 hodiny před odjezdem už netopí, aby stihly vyhasnout, než vypneš elektřinu. Jdeš-li v rámci opuštění chalupy na výlet, ráno už ani nezatápěj.
 • Všechna kamna jsou vymetena – popel patří do stráně pod ohniště. Doplň dřevo a třísky v rozumném množství ke všem kamnům – pozor, ať se zásobní dřevo neopírá o kamna či zdi (nebezpečí vzplanutí po zatopení, resp. plíseň na zdech).
 • Veškerý odpad si odnes s sebou. Ve Strážném u parkoviště jsou kontejnery na recyklování. Pokud chceš spalitelný odpad pálit, pak případně venku na ohni, ať se nezanáší kamna a komíny.
 • Všude pečlivě zameť – odtáhni lavice, zvedni židle Zavři topení v pokojích.
 • Odnes či zlikviduj veškeré zbytky potravin. Ve skládku nesmí zůstat nic, co není bezpečně trvanlivé a není řádné uloženo. Chceš-li v chalupě nechat potraviny či nápoje ve skle či kovovém obalu, buď je jasně označ jménem a přidej k zásobám spřátelené party nebo zařaď do erární sekce na polici. Neoznačené a nepřiřazené potraviny propadají peklu. Několikrát za rok skládek probíráme…
 • Nádobí v kuchyni je umyté a uklizené na své místo. Sporáčky jsou vycíděné, pracovní plochy i stoly jsou čisté (použij čistič kuchyňských ploch), dřezy a odkapávací plochy a stojany jsou vyčištěné a suché (aby se v nich nevytvořila plíseň).
 • Pokud jsi použil erární utěrky, odnášíš je s sebou pro vyprání. Domlouváš se se správci na předání. Pokud jsou houbičky nebo hadry na nádobí zjevně „výrazně použité“, vyhazuješ je do odpadu. Nahrazuješ novými ze šuplíků v lince ve velké kuchyni.
 • Veškeré elektrospotřebiče jsou vytažené ze zásuvek. Ve varných konvicích ani v jiných nádobách nezůstala voda.
 • Okna jsou uzavřena (pozor, v malé kuchyni to jde ztuha, ale při snaze se to podaří uzavřít plně). V č. 4 je okenice – uzavři správně a velmi pečlivě, aby se samovolně neotevřela a nevlála ve větru. VŠE OBEJDI A PEČLIVĚ ZKONTROLUJ.
 • Umyvadla a sprchový kout jsi umyl čističem na koupelny, police je umyta, nezůstaly tu žádné mycí potřeby a obzvlášť ne ty prázdné. Umývárnu a sprchu jsi pečlivě vytřel. Podložky visí na věšáku, aby schly.
 • Kbelíky na vytírání (vymyté a dnem vzhůru), pečlivě vymáchané a vyždímané hadry a mopy se suší u ponku.
 • WC jsou umyta horkou vodou a WC čističem, resp. dezinfikována – sedací část, prkénka i šachta vedoucí do žumpy, k čemuž slouží štětky. Po umytí WC nezapomeň důkladně umýt i štětky samotné, resp. nádobky, v nichž stojí.
 • Zkontroluj, že jsou čistá prostěradla na postelích, případně je vyklepej a vrať zpět. Pokud jsou vysloveně špinavá, vezmi je domů vyprat, oznam to správcům a domluv se na předání vypraných prostěradel.

PŘI ODCHODU Z CHALUPY VYFOŤ OBĚ KUCHYNĚ, POKOJE, UMÝVÁRNU, CHODBU/PŘEDSÍŇ, AŤ POTVRDÍŠ, V JAKÉM STAVU CHALUPU ZANECHÁVÁŠ PRO DALŠÍ SKUPINU. FOTKY POŠLI OLDOVI BĚLINOVI NA 732 355 652 NA WhatsApp OBRATEM.

DOVYPLŇ POBYTOVÝ LIST VČ. CELKOVÉHO PŘÍSPĚVKU NA ÚDRŽBU A SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ AKCE, FOTKU LISTU POŠLI OLDOVI – TOTO JE DŮLEŽITÉ PRO ÚČETNÍ KONTROLU. Číslo akce je  ID přiřazené akci při rezervaci na webu.

VYPUŠTĚNÍ VODY PŘI ODCHODU V ZIMĚ

 1. Vypnout přítok vody do chalupy (3. kohout od vstupu vody do chalupy) – tím se přestane voda napouštět do systému chalupy.
 2. Otevři plastový černomodrý kohout, aby se vypustila voda z této části rozvodu, vylej vodu z kbelíku, který stojí pod ním, kbelík vrať zpět.
 3. Plně zapni obtokovou vodu kolem chalupy (2. kohout od vstupu vody do chalupy – kulový s červenou klikou) – slyšíš, že voda protéká.
 4. Otevři kohout na odkalovací nádržce, aby se vypustila voda a nádržka později nezamrzla.
 5. Otevři kohoutky u obou umyvadel, otevři vodu na baterii ve sprcháči, zároveň otevři kohout, který spustí vypouštění bojleru – voda odtéká zelenou hadicí.
 6. Otevři kohout modrý na výpusti u schodů u kotle v chodbě. Až voda vyteče, kbelík vylej, ať tam voda zbytečně nezmrzne.
 7. Otevři kohoutek v malé kuchyni (i když jsi jí nepoužíval), otevři kohoutek ve velké kuchyni. Ze všech kohoutků bude voda vytékat jen chvíli, pouze bojler se vypouští delší dobu.

Vypni jistič, sbal případné zbylé odpadky, zajisti vstup ke korýtku závorou, obejdi znovu chalupu uvnitř i zvenku, uzamkni chalupu.