Chalupa – Pokyny k příchodu a odchodu, provoz chalupy

číslo účtu – příspěvek na údržbu: 1524359/0800

LETNÍ POBYT V CHALUPĚ (cca duben až říjen, dle počasí)

 1. VSTUP DO CHALUPY

Do chalupy vstupujeme hlavním vchodem, zamyká se pomocí dvou zámků.

 1. ELEKTŘINA, VYVĚTRÁNÍ

Nahoď hlavní jistič v elektro skříňce v chodbě, vyzkoušej, zda jde proud, zapiš stav elektroměru do pobytového listu, který pro svou akci založíš. Vyvětrej kuchyně i pokoje.

 1. VODA

OFICIÁLNĚ JE VODA Z ROZVODU VODY PITNÁ POUZE PO PŘEVAŘENÍ.

Spusť přítok vody do vodovodního systému chalupy v prostoru za umývárnou (tzv. sauna).

Když přicházíš, slyšíš protékat obchvatovou vodu (původní krkonošská průtočná chalupa) – druhý kohout (kulový s červenou klikou) na vstupu vody do chalupy je otevřený. Při příchodu je třeba otevřít třetí kohout po vstupu vody do chalupy a zkontrolovat průtočnost všech kohoutů + zavřít kohout na odkalovací nádržce a vylít vodu z kyblíku pod ní, kyblík vrať zpět + zavřít černomodrý plastový, který se otevírá opět při vypouštění, vylít případnou vodu z kýblu.      Na 1. kohout nesaháš nikdy.

Zkontroluj, že voda v jednotlivých kohoutcích teče.

Je-li bojler napuštěný, začne souvisle vytékat voda z baterie (poloha teplá voda – červená) – dříve nesmíš spustit nahřívání bojleru, hrozí spálení (viz foto, dbej upozornění na spínači „stiskem vypni, tahem zapni“).

Když vytéká voda do dřezu ve velké kuchyni, systém je napuštěn. Znovu zkontroluj, že zde voda souvisle vytéká po spuštění červeného kohoutku – až v tuto chvíli můžeš zapnout průtokový ohřívač (viz foto, zástrčka do zásuvky s instrukcí).

CO KDYŽ VODA DO CHALUPY NETEČE? Pravděpodobně jsou někde cestou po sjezdovce zanesená čistící síta. Pokus se o vyčištění, ale nejdříve volej správcům. Když neuspěješ, ber si vodu z korýtka nebo z potoka Krahujčák.

4. TOPENÍ, SUŠENÍ VĚCÍ

V případě chladu si zatop (dle velikosti skupiny) ve velké nebo malé kuchyni. Je-li vás méně, stačí vám malá kuchyň, kterou během 30 minut vytopíte, a bude vám příjemně. ZDE TOPÍME VÝHRADNĚ DŘEVEM.

V kamnech ve velké kuchyni zatopíš klasicky, nesaháš na žádné páky, ani nastavení spínačů. Fotka ukazuje polohu pák a zapojení. Pokud nejde elektřina, nesmíš v těchto kamnech topit, došlo by ke spálení čerpadla. Kamna obsluhuje a kontroluje jeden člověk.

Topte střídmě, oblékněte si mikinu navíc a domluvte si brigádu na dřevo. TOPÍME DŘEVEM, UHLÍ POUZE V ZIMĚ.

Nepokládej oděvy a boty na kamna, abys je usušil – k tomu slouží topení, sušák, případně elektrický sušák na boty (stál 20.000,-, podle toho se k němu chovej, vypínej, když jsou věci usušené, vždy vypínej, když odcházíš z chalupy, instaluj jej tam, kde vzniklé teplo zároveň využiješ pro smysluplný ohřev dané místnosti).

Obejdi radiátory ve velké kuchyni, zkontroluj, že jsou otevřené kohouty (šetrná manipulace, hrozí stržení závitů plastových hlavic – kde hlavice není, někdo už jí strhl a zničil, pak musíš topení regulovat speciálním ovládacím kolečkem – volej správcům).

Zavři topení v chodbě, v malé kuchyni, žebříček ve sprše a topení nahoře v pokojích – v patře chalupy není třeba topit, je tam tepleji.

5. KONTROLA STAVU V CHALUPĚ

Po tomto základním zprovozněním chalupy vyfoť stav a dodržení pravidel úklidu minulou skupinou (tedy foto velké kuchyně, malé kuchyně, předsíň/chodba – nádoby na odpad, pokoje, umývárna). Pošli fotky Oldovi Bělinovi na 732 355 652, whatsapp, internetový signál chytneš obvykle bez problémů v pokoji č. 4 „Saloon“.

V průběhu pobytu větrej, abys pustil z chalupy ven vlhko, které přirozeně vzniká při vaření a sušení. Vlhkost sraženou na okenních tabulích otírej.

6. POTRAVINY

K ukládání potravin slouží studený sklad proti malé kuchyni. Jídlo dávej do hrnců s pokličkou či plastových beden, které nejsou obsazeny konkrétní skupinou a označeny. Případně potraviny v taškách zavěšuj. Myší je v chalupě mnoho, objeví se i v létě, prokoušou i nápojové kartony či volně stojící plastové láhve. Volně mohou zůstat pouze skleněné nebo kovové obaly.

Jinam než do skládku či kuchyní jídlo zásadně nepatří. Do pokojů je NENOS – láká myši, které žerou matrace apod. Ve skládku udržuj pořádek, neslouží k uložení sklenic, láhví, krabic apod. – odnášej po akci.

Zimy je v chalupě obvykle dost, lednice tedy zapínej pouze v případě vysloveného tepla. Lednice udržuj v čistotě, po pobytu vytři. Pokud nejsou zapnuté, zůstávají OTEVŘENÉ, aby nezplesnivěly.

7. UMÝVÁRNY, WC

WC udržuj průběžně v čistotě, během pobytu je alespoň 1x umyj, k čemuž slouží mimo jiné štětky na WC. Vždy je důkladně umyj při opuštění chalupy. Toaletní papír neslouží ke smrkání či utírání vody. Do WC nevhazuj žádný odpad, ani vložky či tampóny – znemožňují pak odčerpání žumpy.

Po vysprchování zavěšuj podložky, aby oschly, vytři vycákanou vodu mopem. Průběžně udržuj v čistotě umývadla. Vždy alespoň 1x za akci je třeba umývárnu umýt za použití teplé vody a čističe koupelen.

Čím více lidí si bude čistit zuby u korýtka a čím více kluků bude čůrat venku z tarasu, tím méně starostí budeš mít s úklidem. A k tomu ta romantika a hvězdy… 

8. ODPAD

Bioodpad patří do stráně pod ohništěm (stejně jako popel…). Spalitelný odpad spal venku na ohništi – např. kartóny či krabičky v kamnech nelze pálit za žádných okolností – zanáší komín. Neodhazuj odpadky do uhláků.

Třiď zbylý odpad do nádob v chodbě. Pytle na odpad jsou u čisticích prostředků vedle schodů do patra. Když zjistíš, že jsou nádoby na odpad špinavé, vymyj je horkou vodou, ať v nich něco neplesnivý.

Odpad odnášej průběžně. Za žádných okolností nesmí odpad zůstat v chalupě po tvém odjezdu (myši, plíseň, zápach chcíplých myší v odpadkových bednách…). Co sis přinesl, to si odnes – jsi na horách.

9. ODJEZD Z CHALUPY

JAK VYPADÁ UKLIZENÁ CHALUPA PŘI TVÉM ODJEZDU?

 • Při odjezdu počítej s tím, že uklidit chalupu a připravit ji k uzamčení zabereme více lidem minimálně 2 hodiny. Rozděl úklid mezi kamarády a pak je kontroluj, buď důsledný, vše obejdi. Použij čisticí prostředky, smetáky, hadry apod. umístěné vpravo od schodů (viz foto níže).
 • V kamnech ve velké kuchyni se cca 3 hodiny před odjezdem už netopí, aby stihly vyhasnout, než vypneš elektřinu. Jdeš-li v rámci opuštění chalupy na výlet, ráno už ani nezatápěj.
 • Všechna kamna jsou vymetena – popel patří do stráně pod ohniště. Doplň dřevo a třísky v rozumném množství ke všem kamnům – pozor, ať se zásobní dřevo neopírá o kamna či zdi (nebezpečí vzplanutí po zatopení, resp. plíseň na zdech).
 • Veškerý odpad si odnes s sebou. Ve Strážném u parkoviště jsou kontejnery na recyklování. Pokud chceš spalitelný odpad pálit, pak venku na ohni, ať se nezanáší kamna a komíny.
 • Všude pečlivě zameť – odtáhni lavice, zvedni židle
 • Odnes či zlikviduj veškeré zbytky potravin. Ve skládku nesmí zůstat nic, co není bezpečně trvanlivé a není řádné uloženo. Chceš-li v chalupě nechat potraviny či nápoje ve skle či kovovém obalu, buď je jasně označ jménem a přidej k zásobám spřátelené party nebo zařaď do erární sekce na polici. Neoznačené a nepřiřazené potraviny propadají peklu. Několikrát za rok skládek probíráme…
 • Nádobí v kuchyních je umyté a uklizené na své místo. Sporáčky jsou vycíděné, pracovní plochy i stoly jsou čisté (použij čistič kuchyňských ploch), dřezy a odkapávací plochy a stojany jsou vyčištěné a suché (aby se v nich netvořila plíseň).
 • Pokud jsi použil erární utěrky, odnášíš je s sebou pro vyprání. Domlouváš se se správci na předání. Pokud jsou houbičky nebo hadry na nádobí zjevně „výrazně použité“, vyhazuješ je do odpadu. Nahrazuješ novými ze šuplíků v lince ve velké kuchyni.
 • Veškeré elektrospotřebiče jsou vytažené ze zásuvek. Ve varných konvicích ani v jiných nádobách nezůstala voda.
 • Okna jsou uzavřena (pozor, v malé kuchyni to jde ztuha, ale při snaze se to podaří uzavřít plně). V č. 4 je okenice – uzavři správně a velmi pečlivě, aby se samovolně neotevřela a nevlála ve větru. VŠE OBEJDI A PEČLIVĚ ZKONTROLUJ.
 • Umyvadla a sprchový kout jsi umyl čističem na koupelny, police je umyta, nezůstaly tu žádné mycí potřeby a obzvlášť ne ty prázdné. Umývárnu a sprchu jsi pečlivě vytřel. Podložky visí na věšáku, aby schly.
 • Kbelíky na vytírání (vymyté a dnem vzhůru), pečlivě vymáchané a vyždímané hadry a mopy se suší u ponku.
 • WC jsou umyta horkou vodou a WC čističem, resp. dezinfikována – sedací část, prkénka i šachta vedoucí do žumpy, k čemuž slouží štětky. Po umytí WC nezapomeň důkladně umýt i štětky samotné, resp. nádobky, v nichž stojí.
 • Zkontroluj, že jsou čistá prostěradla na postelích, případně je vyklepej a vrať zpět. Pokud jsou vysloveně špinavá, vezmi je domů vyprat, oznam to správcům a domluv se na předání vypraných prostěradel.
 • PŘI ODCHODU Z CHALUPY VYFOŤ OBĚ KUCHYNĚ, POKOJE, UMÝVÁRNU, CHODBU/PŘEDSÍŇ, AŤ POTVRDÍŠ, V JAKÉM STAVU CHALUPU ZANECHÁVÁŠ PRO DALŠÍ SKUPINU. FOTKY POŠLI OLDOVI BĚLINOVI NA 732 355 652 NA WhatsApp OBRATEM.

  DOVYPLŇ POBYTOVÝ LIST VČ. CELKOVÉHO PŘÍSPĚVKU NA ÚDRŽBU A SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ AKCE, FOTKU LISTU POŠLI OLDOVI – TOTO JE DŮLEŽITÉ PRO ÚČETNÍ KONTROLU. Číslo akce je  ID přiřazené akci při rezervaci na webu.

  VODA PŘI ODCHODU PO LETNÍM POBYTU

  1. Vypnout přítok vody do chalupy (3. kohout od vstupu vody do chalupy) – tím se přestane voda napouštět do systému chalupy.
  2. Plně zapnout obtokovou vodu kolem chalupy (2. kohout od vstupu vody do chalupy – kulový s červenou klikou) – slyšíš, že voda protéká. Zároveň je ze zápraží chalupy vidět proud vody z pod chalupy vytékající.

  Vypni jistič, sbal případné zbylé odpadky, zajisti vstup ke korýtku závorou, obejdi znovu chalupu uvnitř i zvenku, uzamkni chalupu.