Systém topení na chalupě

Místnost správce (Pokoj č.1) má samostatná kamna na dřevo.
Velká společná ložnice (Pokoj č.2) je vytápěna tělesy ústředního topení přednostně sporákem z velké kuchyně.
Malá kamínka jsou záložní pro případ třeskuté zimy.
Provozovatel topení si je vědom která tělesa topení jsou v chalupě zavřena či otevřena. (pozor!!! odvzdušnit je základ)
Dnes je hlavním topeništěm kuchyňský sporák. (pořizovací cena 70.000,-Kč) Opatrovat jako oko v hlavě.
Pokud je sporák se spalovacím roštem v dolní poloze, tzv. zimní provoz jsou čtyři tělesa v této místnosti roztápěna jako první.
Teprve poté se teplo šíří i do jiných místností, např. v přízemí.
Malé ložnice (č.3 a č.4) jsou rovněž vytápěny tělesy ústředního topení, resp. velkým kotlem ATMOS na tuhá paliva.
Oba systémy kotel Atmos a sporák v kuchyni mohou pracovat současně a toho se využívá především při tuhé zimě, případně při zaplněné chalupě.
Rovněž celé přízemí koupelna, malá kuchyně, chodba a velké kuchyně je opatřeno tělesy topení.
Opakuji tedy, zde je při topení potřeba zvážit, co všechno a v jakém pořadí vytápět.
Tzn., že pokud nejsem v koupelně nepouštím teplo do žebříku, nejsem v malé kuchyni nepouštím teplo do těles pod okny a naopak.
Pokud mám na kotli vysokou teplotu (víc než 70 °C), otevírám dosud zavřená tělesa a pouštím teplo i do opuštěných místností.
POZOR!!! I boiler je možno vytápět z kotle v době kdy je chalupa již roztopená. Otevřením oběhu ve výměníku.
Nikdy by neměl běžet současně ohřev boileru elektro a z kotle. Elektro ohřev vždy vypínat.